Khai mạc Hội nghị ‘Kiều bào đóng góp ý kiến về chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phát triển kinh tế Việt Nam’

Đăng ngày 30/10/2020

Sáng 30/10 diễn ra Hội nghị ‘Kiều bào đóng góp ý kiến về chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phát triển kinh tế Việt Nam’ do Bộ Ngoại giao và UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu khai mạc Hội nghị

‘Kiều bào đóng góp ý kiến về chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phát triển kinh tế Việt Nam’.

Ngày 30/10/2020, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị “Kiều bào đóng góp ý kiến về Chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phát triển kinh tế Việt Nam” do Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố HCM, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh;đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm UBNN về NVNONN Đặng Minh Khôi; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và các sở, ban, ngành của thành phố, hơn 400 đại biểu kiều bào tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoàiĐặng Minh Khôi đã nhấn mạnh  tới ý nghĩa của Hội nghị lần này trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và tiến trình chuyển đổi số, Đại dịch Covid-19 đang tác động mạnh mẽ, nhiều mặt tới đời sống và việc phát triển kinh tế - xã hội. Đánh giá cao vai trò và đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi mong muốn các chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào cùng đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan sẽ tập trung trao đổi, kiến nghị các giải pháp để thực hiện thành công mục tiêu “kép” vừa kiểm soát, phòng dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế cũng như chương trình chuyển đổi số. 

Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh mục tiêu của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đặt ra là tăng cường hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, phục hồi sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, xúc tiến du lịch nội địa và tạo việc làm cho người lao động, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số để tận dụng những cơ hội trong thách thức, góp phần chống dịch thành công, cũng như góp phần hạn chế tối đa tác động của suy thoái kinh tế và tạo sự bứt phá trong phát triển.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh mong muốn được lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của kiều bào đối với

những vấn đề trọng tâm của đất nước về ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mà Chính phủ đã đặt ra nhằm khắc phục tác động của đại dịch Covid-19.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định với lợi thế của nước đi sau, đi thẳng vào những lĩnh vực mới của nền kinh tế số, Việt Nam có cơ hội tận dụng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để bứt phá, từ một quốc gia có thu nhập trung bình trở thành một quốc gia có thu nhập cao, bằng cách chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa vào tri thức. Năm 2020, mặc dù Việt Nam đã kiểm soát, khống chế được dịch bệnh covid-19 và tận dụng tốt cơ hội này để triển khai chuyển đổi số quốc gia, tuy nhiên phải đối mặt bão lũ, thiên tai gây thiệt hại rất nặng nề cũng như nhiều thách thức trước mắt như mức độ chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của ta còn thấp, thể chế, chính sách còn nhiều hạn chế và bất cập, cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự là động lực phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số quốc gia còn chậm, kinh tế số có quy mô nhỏ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại hội nghị.

Nhắc lại những cống hiến của các thế hệ kiều bào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao vai trò của doanh nhân, trí thức kiều bào, đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước để Việt Nam có thể biến “nguy” thành “cơ” và hiện thực hóa các mục tiêu, khát vọng phát triển của dân tộc, trong đó có các mạng lưới người Việt Nam ở nước ngoài như Nhóm Sáng kiến Việt Nam, Tổ chức Chuyên gia và Khoa học Việt Nam toàn cầu (AVSE), mạng lưới kiều bào trẻ về nước lập nghiệp, mạng lưới đổi mới sáng tạo… cũng như các doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài về nước lập nghiệp, đầu tư, kinh doanh đang xây dựng thành công nhiều doanh nghiệp mạnh hàng đầu của đất nước, đóng góp thiết thực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Khẳng định Đảng, Nhà nước có niềm tin vững chắc vào sự đồng lòng, chung sức của hơn 100 triệu người Việt Nam ở trong và ngoài nước sẽ biến “nguy” thành “cơ”, hiện thực hóa các mục tiêu, khát vọng phát triển của dân tộc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Binh Minh đề nghị Hội nghị trao đổi, thảo luận để đóng góp ý kiến cho công tác hoạch định chủ trương, chính sách và điều hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện mục tiêu kép, vừa khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tập trung  04 vấn đề: (i) giải pháp thay đổi nhận thức, tư duy của toàn xã hội để từ đó biến thành hành động cụ thể, không để lỡ cơ hội; (ii) kiến nghị hoàn thiện, kiến tạo thể chế-động lực của chuyển đổi số nhằm khuyến khích, sẵn sàng chấp nhận giải pháp, dịch vụ, mô hình kinh doanh số; (iii) chuẩn bị nguồn nhân lực để phát triển nền kinh tế số, xã hội số, không ai bị bỏ lại phía sau; (iv) góp ý kiến để thành phồ Hồ Chí Minh tiếp tục đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới dựa trên tri thức, tận dụng cơ hội của Cách mạng 4.0, phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn.   

Tại Phiên chuyên đề 1 của Hội nghị với chủ đề “Giải pháp khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phát triển kinh tế đất nước” và Phiên chuyên đề 2 với chủ đề “Chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, định hướng phát triển của thành phố Hồ Chí Minh”, các diễn giả đã tập trung phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình kinh tế thế giới, kiến nghị một số giải pháp cụ thể về tài chính - tiền tệ để các gói hỗ trợ tài chính có thể đến được với nhiều đối tượng hơn, nhất là doanh nghiệp đang gặp khó khăn, doanh nghiệp vừa và nhỏ; có biện pháp hỗ trợ tầng lớp yếu thế; đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn với quy trình 5R (tái sử dụng, sửa chữa, tân trang, tái sản xuất, tái chế); tận dụng tốt các mạng lưới trí thức kiều bào trong việc nghiên cứu, triển khai các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội; vai trò mang tính tiên phong của người lãnh đạo trong chuyển đổi số; ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển chính quyền số, kinh tế số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Hội nghị, trong ngày 29/10/2020, đại diện các đại biểu kiều bào đã dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham dự cuộc gặp mặt thân mật do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong chủ trì. Các đại biểu kiều bào đã thăm Công viên phần mềm Quang Trung, nơi có 9 doanh nghiệp do kiều bào thành lập trong tổng số 165 doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động./.

Theo UBNV